Laboratorium

Laboratorium realizuje zarówno podstawowe badania krwi, moczu czy kału, jak i nietypowe testy, np. pod kątem infekcji odkleszczowych, tropikalnych, nowotworów, chorób przenoszonych drogą płciową, genetycznych czy predyspozycji do nich. Możesz zdecydować się na pakiety dedykowane cukrzykom, alergikom, kobietom w ciąży lub planującym w nią zajść, z zaburzeniami płodności lub po poronieniach. W laboratorium sprawdzisz, czy Twoja wątroba, nerki, tarczyca czy trzustka funkcjonują bez zarzutu, swoją grupę krwi, a nawet wykonasz testy na ojcostwo, czy pokrewieństwo.

Cennik

Cennik Badań Laboratoryjnych

 • COVID - 19 - przeciwciała anty SARS CoV-2 (total) ilościowo
  110,00 zł
 • COVID - 19 - przeciwciała przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 IgG
  69,00 zł
 • Borrelia burgdorferi (borelioza, Lyme) - przeciwciała IgM
  55,00 zł
 • Borrelia burgdorferi (borelioza, Lyme) - przeciwciała IgG
  55,00 zł
 • Test z metoclopramidem x 3 (MTCx3)
  83,00 zł
 • Test z metoclopramidem x 2 (MTCx2)
  61,00 zł
 • 17-ketosterydy całkowite w moczu (17-KS)
  121,00 zł
 • Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) - HBe antygen (HBeAg)
  66,00 zł
 • 17-hydroksykortykosteroidy całkowite w moczu (17-OHCS)
  121,00 zł
 • 17-hydroksyprogesteron (17-OHP)
  55,00 zł
 • Hormon adrenokortykotropowy (ACTH)
  52,00 zł
 • Aminotransferaza alaninowa (ALT)
  9,00 zł
 • Albumina w surowicy
  8,00 zł
 • Albumina w moczu (mikroalbuminuria)
  29,00 zł
 • Aldosteron w surowicy
  83,00 zł
 • Anty-Muellerian Hormon (AMH)
  132,00 zł
 • Amylaza w surowicy
  11,00 zł
 • Amylaza w moczu
  11,00 zł
 • Przeciwciała przeciw jądrowe Hep 2 (anty-ANA-HEP2)
  132,00 zł
 • Androstendion
  61,00 zł
 • Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) - HBs antygen (HBsAg)
  17,00 zł
 • Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) - przeciwciała (anty-HCV)
  24,00 zł
 • Wirus nabytego niedoboru odporności (HIV) - przeciwciała HIV1/HIV2 + antygen p24
  36,00 zł
 • Apolipoproteina A1 (Apo-A1)
  110,00 zł
 • Apolipoproteina B (Apo-B)
  110,00 zł
 • Czas kaolinowo-kefalinowy (aPTT)
  11,00 zł
 • Antystreptolizyny O (ASO)
  14,00 zł
 • Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
  9,00 zł
 • Awidność CMV IgG
  138,00 zł
 • Toxoplasma gondi - przeciwciała IgG (anty-Toxo IgG) - awidność
  86,00 zł
 • Białko C
  101,00 zł
 • Białko całkowite w surowicy
  8,00 zł
 • Białko S
  123,00 zł
 • Białko w moczu
  8,00 zł
 • Bilirubina bezpośrednia
  8,00 zł
 • Bilirubina całkowita
  8,00 zł
 • Biocenoza pochwy
  28,00 zł
 • Antygen CA 125
  42,00 zł
 • Antygen CA 15-3
  42,00 zł
 • Antygen CA 19-9
  42,00 zł
 • Alfafetoproteina (AFP)
  37,00 zł
 • Antygen karcinoembrionalny (CEA)
  42,00 zł
 • Chlamydia trachomatis - przeciwciała IgG
  77,00 zł
 • Chlamydia trachomatis - przeciwciała IgM
  77,00 zł
 • Chlamydia trachomatis - antygen
  77,00 zł
 • Chlorki (Cl)
  8,00 zł
 • Cholesterol całkowity (CHOL, CH)
  9,00 zł
 • Cholesterol HDL
  8,00 zł
 • Cholesterol LDL - metoda bezpośrednia (LDLD)
  11,00 zł
 • Kinaza fosfokreatynowa (CPK)
  10,00 zł
 • Kinaza fosfokreatynowa - izoenzym (CKMB)
  30,00 zł
 • Białko C-reaktywne (CRP)
  24,00 zł
 • Cynk
  66,00 zł
 • Cytologia
  33,00 zł
 • Czas trombinowy (TT)
  11,00 zł
 • D-dimery (DD)
  46,00 zł
 • Siarczan dehydroepiandrosteronu (DHEA-SO4)
  48,00 zł
 • Dopełniacz - składowa (C3)
  55,00 zł
 • Dopełniacz - składowa (C4)
  55,00 zł
 • Estradiol (E2)
  32,00 zł
 • Estriol wolny (E3)
  33,00 zł
 • Ferrytyna
  37,00 zł
 • Fibrynogen
  13,00 zł
 • Fosfor nieorganiczny
  8,00 zł
 • Fosfor nieorganiczny w moczu
  8,00 zł
 • Fosfataza alkaliczna (ALP)
  9,00 zł
 • Fosfataza alkaliczna - izoenzym kostny
  165,00 zł
 • Fosfataza kwaśna (ACP)
  12,00 zł
 • Hormon folikulotropowy (FSH)
  32,00 zł
 • Trójjodotyronina wolna (fT3)
  26,00 zł
 • Tyroksyna wolna (fT4)
  25,00 zł
 • Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP)
  10,00 zł
 • Hormon wzrostu (GH)
  54,00 zł
 • Glukoza w surowicy
  8,00 zł
 • Glukoza - dobowe wydalanie z moczem
  8,00 zł
 • Oznaczenie grupy krwi oraz czynnika Rh
  39,00 zł
 • Hemoglobina glikowana (HbA1C)
  42,00 zł
 • Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) - HBe przeciwciała (anty-HBe)
  66,00 zł
 • Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) - HBs przeciwciała (anty-HBs)
  33,00 zł
 • Gonadotropina kosmówkowa - podjednostka beta - (B-HCG)
  36,00 zł
 • Helicobacter pylori - przeciwciała IgG
  50,00 zł
 • Immunoglobulina A (IgA)
  22,00 zł
 • Immunoglobulina G (IgG)
  22,00 zł
 • Immunoglobulina M (IgM)
  22,00 zł
 • Immunoglobulina E (IgE)
  29,00 zł
 • Inhibina B
  132,00 zł
 • Insulina
  42,00 zł
 • Insulina - krzywa
  108,00 zł
 • Kał - badanie ogólne
  19,00 zł
 • Kał - posiew w kierunku Salmonella/Shigella - do zaświadczenia Sanepidu
  za 1 próbkę
  78,00 zł
 • Kał - krew utajona
  17,00 zł
 • Kał - pasożyty
  27,00 zł
 • Kariotyp z amniocytów
  1100,00 zł
 • Kariotyp z limfocytów krwi obwodowej
  385,00 zł
 • Kreatyniny klirens
  18,00 zł
 • Kortyzol w surowicy
  39,00 zł
 • Kortyzol - dobowe wydalanie z moczem
  41,00 zł
 • Kreatynina w moczu
  8,00 zł
 • Kreatynina w surowicy
  8,00 zł
 • Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA)
  83,00 zł
 • Kwas foliowy
  61,00 zł
 • Kwas moczowy w surowicy
  8,00 zł
 • Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)
  9,00 zł
 • Hormon luteinizujący (LH)
  32,00 zł
 • Lipaza trzustkowa
  17,00 zł
 • Lipidogram
  22,00 zł
 • Lit
  77,00 zł
 • Antykoagulant toczniowy (LA)
  132,00 zł
 • Magnez w surowicy
  8,00 zł
 • Miedź
  77,00 zł
 • Mocz - posiew
  55,00 zł
 • Mocznik w surowicy
  8,00 zł
 • Mykoplasma hominis + Ureoplazma spp.
  55,00 zł
 • Mocz - test narkotykowy
  77,00 zł
 • Nasienie - posiew
  55,00 zł
 • Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) - krew cytrynianowa
  8,00 zł
 • Odczyn Waaler - Rosego
  18,00 zł
 • Chlamydia pneumoniae - przeciwciała IgG
  105,00 zł
 • Wirus Epstein-Barr (EBV) - przeciwciała IgM (anty-EBV IgM)
  110,00 zł
 • Wirus Epstein-Barr (EBV) - przeciwciała IgG (anty-EBV IgG)
  110,00 zł
 • Przeciwciała przeciw beta2 - glikoproteinie 1 IgG (anty-B2GP1-IgG)
  92,00 zł
 • Przeciwciała przeciw dekarboksylazie kwasu glutaminowego (anty-GAD)
  110,00 zł
 • Przeciwciała przeciw jądrowe SS-A (anty-ANA-Ro)
  77,00 zł
 • Przeciwciała przeciw kardiolipinie IgM (anty-ACA-IgM)
  77,00 zł
 • Przeciwciała przeciw kardiolipinie IgG (anty-ACA-IgG)
  77,00 zł
 • Przeciwciała przeciw jądrowe SS-B (anty-ANA-La)
  77,00 zł
 • Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim (anty-SMA)
  66,00 zł
 • Przeciwciała przeciw granulocytarne przeciw proteinazie 3 (anty-PR3-ANCA)
  66,00 zł
 • Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) - HBc przeciwciała IgM (anty-HBc IgM)
  66,00 zł
 • Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) - HBc przeciwciała (anty-HBc)
  46,00 zł
 • Przeciwciała typu pemphigus (anty-PAA)
  99,00 zł
 • Przeciwciała typu pemphigoid (anty-BMZA)
  99,00 zł
 • Wirus cytomegalii (CMV) - przeciwciała IgG (anty-CMV IgG)
  44,00 zł
 • Przeciwciała przeciw granulocytarne (anty-ANCA)
  99,00 zł
 • Wirus cytomegalii (CMV) - przeciwciała IgM (anty-CMV IgM)
  44,00 zł
 • Przeciwciała przeciw kardiolipinie IgA (anty-ACA-IgA)
  99,00 zł
 • Przeciwciała przeciw receptorom TSH (anty-TR-Ab)
  121,00 zł
 • Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgA (anty-tTG-IgA)
  99,00 zł
 • Przeciwciała przeciw wyspom trzustki (anty-ICA)
  72,00 zł
 • Panel alergenów oddechowych - Polycheck
  187,00 zł
 • Panel alergenów pediatrycznych - Polycheck
  187,00 zł
 • Panel alergenów pokarmowych - Polycheck
  187,00 zł
 • Pobranie
  7,00 zł
 • Kał - posiew
  55,00 zł
 • Potas w surowicy
  7,00 zł
 • Potas - dobowe wydalanie z moczem
  7,00 zł
 • Progesteron (PRG)
  32,00 zł
 • Prolaktyna (PRL)
  32,00 zł
 • Prolaktyna - makro (PRL makro)
  99,00 zł
 • PROTEINOGRAM - ELEKTROFOREZA BIAŁEK
  35,00 zł
 • Antygen swoisty dla stercza - całkowity (PSA)
  33,00 zł
 • Antygen swoisty dla stercza - wolny (fPSA)
  42,00 zł
 • Parathormon (PTH)
  52,00 zł
 • Czas protrombinowy (PT)
  10,00 zł
 • Czynnik reumatoidalny - ilościowo (RF)
  17,00 zł
 • Przeciwciała układu Rh (anty-Rh)
  34,00 zł
 • Wirus różyczki (Rubella virus) - przeciwciała IgG
  44,00 zł
 • Wirus różyczki (Rubella virus) - przeciwciała IgM
  44,00 zł
 • Białko wiążące hormony płciowe (SHBG)
  57,00 zł
 • Sód w surowicy
  7,00 zł
 • Sód - dobowe wydalanie z moczem
  7,00 zł
 • Sporale 1 szt
  24,00 zł
 • Tyroksyna całkowita (T4)
  26,00 zł
 • Trójjodotyronina całkowita (T3)
  26,00 zł
 • Test Frieberga
  61,00 zł
 • Test obciążenia glukozą - 50 g. (DTTG 50)
  12,00 zł
 • Kał - Giardia lambia antygen
  39,00 zł
 • Test obciążenia glukozą - 75 g. (DTTG 75)
  24,00 zł
 • Test po stosunku (PCT)
  99,00 zł
 • Test wrogości śluzu
  55,00 zł
 • Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie (anty-TG)
  39,00 zł
 • Żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC)
  22,00 zł
 • Toxoplasma gondi - przeciwciała IgG (anty-Toxo IgG)
  31,00 zł
 • Toxoplasma gondi - przeciwciała IgM (anty-Toxo IgM)
  31,00 zł
 • Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (anty-TPO)
  39,00 zł
 • Transferyna
  29,00 zł
 • Trójglicerydy
  8,00 zł
 • Hormon tyreotropowy (TSH)
  22,00 zł
 • Testesteron (TST)
  50,00 zł
 • Tyreoglobulina
  50,00 zł
 • Wapń całkowity w surowicy
  8,00 zł
 • Wapń całkowity w moczu
  8,00 zł
 • Witamina B12
  33,00 zł
 • Wymaz z cewki moczowej
  55,00 zł
 • Wymaz z gardła
  55,00 zł
 • Wymaz z kanału szyjki macicy
  55,00 zł
 • Wymaz z migdałków
  55,00 zł
 • Wymaz z pochwy
  55,00 zł
 • Wymaz z rany
  55,00 zł
 • Wymaz z ucha
  55,00 zł
 • Wymaz z worka spojówkowego
  55,00 zł
 • Żelazo
  8,00 zł
 • Nasienie - badanie ogólne
  88,00 zł
 • Rozmaz krwi obwodowej
  8,00 zł
 • Plwocina - posiew
  55,00 zł
 • C-peptyd
  55,00 zł
 • Cytokiny TH1, TH2
  440,00 zł
 • Subpopulacje limfocytów (IMK)
  308,00 zł
 • Homocysteina (HCY)
  61,00 zł
 • Przeciwciała przeciw endomysium mięśni gładkich IgA i IgG (anty-EmA)
  99,00 zł
 • Retikulocyty (RET)
  14,00 zł
 • Chlamydia trachomatis - przeciwciała IgA
  77,00 zł
 • Przeciwciała przeciw beta2 - glikoproteinie 1 IgM (anty-B2GP1-IgM)
  92,00 zł
 • Komputerowa analiza nasienia metodą CASA
  110,00 zł
 • Kariotyp z tkanek poronionego płodu
  1540,00 zł
 • Glukoza w osoczu
  8,00 zł
 • Morfologia krwi obwodowej - 18 parametrów (3 diff)
  15,00 zł
 • Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) - krew EDTA
  9,00 zł
 • Wymaz ze skóry
  55,00 zł
 • WYCINEK Z GRUCZOŁU KROKOWEGO - BADANIE HISTOPATOLOGICZNE
  110,00 zł
 • Wymaz z nosa
  55,00 zł
 • Płytki krwi - cytrynian
  15,00 zł
 • Wapń całkowity - dobowe wydalanie z moczem
  8,00 zł
 • Aldosteron - dobowe wydalanie z moczem
  83,00 zł
 • Troponina I (cTNI)
  31,00 zł
 • Troponina T (cTNT)
  31,00 zł
 • Kamienie nerkowe - skład chemiczny
  77,00 zł
 • Fosfor nieorganiczny - dobowe wydalanie z moczem
  8,00 zł
 • Żelazo - utajona zdolność wiązania (UIBC)
  22,00 zł
 • Wymaz z odbytu
  55,00 zł
 • Białko - dobowe wydalanie z moczem
  8,00 zł
 • Kwas moczowy w moczu
  8,00 zł
 • Kwas moczowy - dobowe wydalanie z moczem
  8,00 zł
 • Antytrombina III (ATIII)
  55,00 zł
 • Chromogranina A
  198,00 zł
 • Oznaczenie grupy krwi oraz czynnika Rh - wpis do książeczki RUM
  33,00 zł
 • Białko Bence-Jonesa
  187,00 zł
 • Żelazo - 3 punktowa krzywa wchłaniania
  23,00 zł
 • Etanol w moczu
  20,00 zł
 • Test w kierunku mononukleozy
  28,00 zł
 • Mleko kobiece - posiew
  55,00 zł
 • Wymaz z żołędzi
  55,00 zł
 • Chlamydia pneumoniae - przeciwciała IgM
  105,00 zł
 • Przeciwciała przeciw białku cyklicznej cytruliny (anty-CCP)
  121,00 zł
 • Etanol w surowicy
  20,00 zł
 • Płyn z torbieli jajnika - badanie histopatologiczne
  143,00 zł
 • WYCINEK Z KANAŁU SZYJKI MACICY - BADANIE HISTOPATOLOGICZNE
  110,00 zł
 • WYCINEK ZE SKLEPIENIA POCHWY - BADANIE HISTOPATOLOGICZNE
  110,00 zł
 • WYCINEK Z ODBYTU - BADANIE HISTOPATOLOGICZNE
  110,00 zł
 • WYCINEK ZE SKÓRY - BADANIE HISTOPATOLOGICZNE
  110,00 zł
 • Metoksykatecholaminy - dobowe wydalanie z moczem
  165,00 zł
 • Wirus różyczki (Rubella virus) - przeciwciała IgG - awidność
  220,00 zł
 • Kalcytonina
  72,00 zł
 • Mocznik w moczu
  8,00 zł
 • Potas w moczu
  7,00 zł
 • Morfologia plemników
  66,00 zł
 • Cholesterol LDL*
  11,00 zł
 • Borrelia burgdorferi (borelioza, Lyme) - przeciwciała IgG - Western Blot
  176,00 zł
 • Borrelia burgdorferi (borelioza, Lyme) - przeciwciała IgM - Western Blot
  176,00 zł
 • Przeciwciała przeciw granulocytarne przeciw mieloperoksylazie (anty-MPO-ANCA)
  66,00 zł
Laboratorium grafika

REJESTRACJA

Gabinet Zabiegowy

Punkt poboru oraz punkt wykonywania badań takich jak badanie krwi, moczu i.t.p.
Wydawanie numerków do pobrania krwi do godziny 09:30
Przyjmowanie materiału biologicznego do godziny 10:00

Godziny przyjęć:
Poniedziałek — Piątek 10:00 - 18:00
tel.: 58 344 29 19

Rejestracja do Poradni Ogólnej

Pon. – Pt. godz. 07:00-19:00
Tel: 58 344 29 01 wew. 1