Kontakt

ADRES

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej — Przychodnia Mickiewicza Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 28/30

80-405 Gdańsk

Tel. 58 344 31 55, Fax. 58 344 31 42

NIP 9570810692
REGON 192575384
KRS 0000060445

Sąd Rejonowy Gdańsk Północ — w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy 55.500,00 PLN

REJESTRACJA

Godziny pracy rejestracji: 07:00-19:00

Poradnia ogólna

Tel: 58 344 29 01 wew. 1

 

Poradnia dziecięca 

Tel: 58 344 29 01 wew. 2

dzieci@przychodniamickiewicza.pl

 

Poradnia dla kobiet

Tel: 58 344 29 01 wew. 3

ginekologia@przychodniamickiewicza.pl

 

Gabinet Zabiegowy

Tel: 58 344 29 01 wew. 4

zabiegowy@przychodniamickiewicza.pl

NAPISZ DO NAS

Celem polepszenia obsługi pacjenta zapraszamy do skorzystania z alternatywnych możliwości kontaktu:

SEKRETARIAT

Tel. 58 344 29 01 wew. 5

sekretariat@przychodniamickiewicza.pl

Godziny pracy sekretariatu: 09:00-13:00

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iodo@przychodniamickiewicza.pl 

 

Skargi i wnioski przyjmowane są w Sekretariacie przez Członka Zarządu w każdy czwartek w godzinach 09:00-10:00.