Komercyjne świadczenia Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

Porady / konsultacje

RTG

USG

Ginekologia

Laboratorium

Chirurgia

Kardiologia

Testy alergologiczne Panel wziewny (19 alergenów)

Testy alergologiczne Panel pokarmowy (18 alergenów)