Obrona pracy doktorskiej - dietetyk Joanna Majewska

Data: 08-07-2024

W dniu 04.07.2024 r. na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Joanny Majewskiej której tematem była "Ocena potencjalnego wpływu związków endokrynnie czynnych na rozwój zespołu metabolicznego u kobiet z zespołem wielotorbielowatych jajników." Obrona (z wyróżnieniem) przygotowanej pracy zakończyła się przyznaniem tytułu doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

Zarząd i pracownicy Przychodni Mickiewicza składają serdeczne gratulacje i wyrazy uznania dla dr n. med. Joanny Majewskiej dietetyk Przychodni Mickiewicza.

 

 

 

 

dr n. med. Joanna Majewska